UBND TỈNH QUẢNG NINH
HUYỆN BA CHẼ

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 TCVN3907:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3907: 2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non Các loại văn bản khác Bộ Xây dựng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
2 TCVN8794:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011 về yêu cầu thiết kế trường trung học Các loại văn bản khác
3 ISO9001:2015 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Các loại văn bản khác Bộ Khoa học và Công nghệ
4 QC_001 Trích yếu 001 Quy chế
5 20 quy định một số phí, lệ phí Nghị Quyết 31/07/2024 HĐND
6 602/QĐ-UBND V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quyết định 29/02/2024 UBND tỉnh Quảng Ninh
7 390/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định 30/01/2024 UBND tỉnh Quảng Ninh
8 25/2023/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh. Thông tư 27/12/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 1959/QĐ-LĐTBXH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quyết định 22/12/2023 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
10 3930/QĐ-UBND Về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp HTX; lĩnh vực thành lập và hoạt đôpnjg của HTX, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh cá thể thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định 18/12/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
11 3746/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP Quyết định 01/12/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
12 21/2023/NQ-HĐND VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH Nghị Quyết 31/10/2023 HĐND tỉnh Quảng Ninh
13 20/2023/NQ-HĐND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Nghị Quyết 31/10/2023 HĐND tỉnh Quảng Ninh
14 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quả lý nhà nước của Bộ Lao động – TB&XH Thông tư 29/08/2023 Bộ Lao động TB&XH
15 03/2023/TT-BTP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-BTP NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN Thông tư 02/08/2023 Bộ Tư pháp
16 1597/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộ phạm vi, chức năng quản lí của Sở giáo dục và đào tạo Quyết định 15/06/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
17 1355/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP Quyết định 26/05/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
18 02/2023/TT-BKHĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BKHĐT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư 18/04/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19 528/QĐ-BTP VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP Quyết định 10/04/2023 Bộ Tư pháp
20 746/QĐ-UBND Quy định về TTHC thuộc Sở VHTTDL Quyết định 23/03/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh